Over deze site

Deze site biedt informatie over neuropsychologische gevolgen van hersenaandoeningen in de kindertijd. De informatie is bestemd voor psychologen en (para)medici, maar is ook voor ouders, leraren en andere geïnteresseerden toegankelijk.

Vaktaaltermen die voor het eerst in een ziektebeschrijving worden gebruikt zijn cursief en onderstreept weergegeven; hun betekenis kan door aanklikken worden achterhaald in de Woordenlijst. Door aanklikken van termen die alleen onderstreept zijn en niet cursief, komt men terecht bij langere toelichtingen in de Encyclopedie. Men kan de termen ook direct opzoeken in Woordenlijst of Encyclopedie. Stuur svp uw commentaar en voorstellen voor verbetering.

Berichten
In de ENCYCLOPEDIE is een tekst geplaatst over autismespectrumstoornissen (ASS). De aanleiding daartoe was het verschijnen van de 5de editie van het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) in Mei 2013. Enige kanttekeningen bij de vernieuwingen in vergelijking tot de 4de editie van de DSM en een overzicht van door de COTAN (Commissie Testaangelegenheden Nederland van het Nederlands Instituut voor Psychologie) beoordeelde testinstrumenten ten behoeve van de diagnostiek van autisme zijn toegevoegd.

In TER ATTENTIE zijn teksten opgenomen over Ontwikkeling na Behandeling in een NICU, Cognitieve revalidatie en Cogmed Werkgeheugentraining (CWT).

[Terug naar vorige pagina]