autisme

stoornis die gedefinieerd is aan gedragskenmerken waarvan het belangrijkste verschijnsel gebrek aan wederkerigheid in het contact is. Meestal een ontwikkelingsstoornis, bij uitzondering later optredend door een verworven ziekte.

[Terug naar vorige pagina]