epilepsie

epilepsie is een verzamelnaam voor een grote groep uiteenlopende aandoeningen. Epilepsie manifesteert zich in aanvallen. Een epileptische aanval is een plotselinge kortdurende functiestoornis van de hersenen gekenmerkt door abnormale excessieve of synchrone activiteit van zenuwcellen, aanleiding gevend tot waarneembare verschijnselen

[Terug naar vorige pagina]