hematopoëtische stamceltransplantatie

overbrenging van donor naar patiënt van onrijpe tot bloedcelvorming (hematopoëse) in staat zijnde stamcellen (weefselspecifieke somatische stamcellen). De hematopoëtische stamcellen kunnen uit beenmerg of bloed van een donor worden gewonnen en met een infuus naar de bloedbaan van een patiënt worden overgebracht. Vanuit het bloed migreren ze naar het beenmerg van de patiënt. Zie ENCYCLOPEDIE, Hematopoëtische stamceltransplantatie.

[Terug naar vorige pagina]