heuristiek

De leer of de kunst van het vinden. Heuristieken zijn informele oplossingsstrategieën; exploratieve probleem-oplossingstechnieken met behulp van zelf verworven technieken; ontdekken met ervaringskennis in plaats van met theoretische kennis.

[Terug naar vorige pagina]