klinische neuropsychologie

toegepast subveld waarin getracht wordt met psychologische hulpmiddelen (tests) antwoord te geven op neurologische vragen. Het deel van het vakgebied van de psychologie dat betrekking heeft op neurologische aandoeningen.

[Terug naar vorige pagina]