ADHD

ADHD is de afkorting van "attention deficit hyperactivity disorder" en duidt gedrag aan dat door tekort aan aandacht, te veel activiteit en impulsiviteit is gekenmerkt. Het belemmert het sociale functioneren en het leren.

[Terug naar vorige pagina]