autosomaal dominant

autosoom: met dit woord wordt een niet-geslachtelijk (geen Y of X) chromosoom aangeduid. Dominant staat voor overheersend. Bij een autosomaal dominant overervende ziekte heeft ieder van de kinderen een kans van ten hoogste 50% op de ziekte.

[Terug naar vorige pagina]