cluster

Het speciale onderwijs is in Nederland ingedeeld in vier clusters (groepen):
1. visueel gehandicapten
2. auditief gehandicapten
3. verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten en langdurig zieke kinderen (lzk)
4. zeer moeilijk opvoedbare kinderen (zmok), lzk zonder lichamelijke handicap, pedologische instituten (PI)

[Terug naar vorige pagina]