innervatie

deze term wordt onder andere gebruikt voor de communicatie van zenuw met spier, van de beïnvloeding door zenuw van de hartactie of van de maagdarm bewegingen en van het functioneren van andere organen in het lichaam.

[Terug naar vorige pagina]