nucleus caudatus

nucleus betekent kern en caudatus "voorzien van een staart" of "staartvormig". De nucleus caudatus maakt deel uit van de basale kernen of corpus striatum. Het is hoefijzervormig en omvat een voorste deel, het caput, een middendeel of corpus en een achterste deel, de cauda (staart). Zie ENCYCLOPEDIE: Anatomie van de hersenen, de paragraaf over Grijze en Witte Stof

[Terug naar vorige pagina]