piramidebaan

het grootste efferente, afvoerende, zenuwbaansysteem, overwegend afkomstig van de primair motorische en premotorische hersenschors. Zenuwvezels afkomstig van de rechter hersenhelft eindigen bij motorische neuronen links in hersenstam en ruggenmerg en omgekeerd. Zie ENCYCLOPEDIE, Anatomie van de hersenen, de paragraaf over Grijze en Witte stof.

[Terug naar vorige pagina]