handicap

"Handicap" is een verouderde overkoepelende term voor aangeboren of door ziekte of ongeval opgelopen blijvende hindernis op lichamelijk, verstandelijk, psychisch en/of sociaal gebied. In plaats van over handicap spreekt men tegenwoordig over "functiebeperking". Dit is in overeenstemming met de door de WHO geaccepteerde Internationale Classificatie voor het Functioneren (ICF).

[Terug naar vorige pagina]