" (1) | A (61) | B (8) | C (50) | D (43) | E (27) | F (24) | G (19) | H (36) | I (26) | J (1) | K (10) | L (15) | M (57) | N (26) | O (21) | P (70) | Q (2) | R (15) | S (64) | T (33) | U (2) | V (28) | W (7) | X (1) | Z (9)
Titel Body
gastrostomie

het aanleggen van een open verbinding via de huid tot in de maag zodat langs deze weg voeding mogelijk is.

GCS

Afkorting van Glasgow coma schaal. De diepte van de daling van het bewustzijn wordt met deze schaal in cijfers weergegeven. De criteria zijn het openen van de ogen, het motorisch reageren en het verbale reageren. Het maximum aantal punten bedraagt 15. Voor kinderen van 4 jaar en jonger is de schaal aangepast bij de leeftijd. Traumatisch hersenletsel is licht bij 13-15 punten, matig ernstig bij 9-12, ernstig bij 4 tot 8. Als het puntental 3 is, reageert het kind niet en is het in coma.

geblindeerd

geen van de betrokkenen weet welke behandeling is toegepast bij welke patiënt

gecontroleerd

de groep proefpersonen waarop de te onderzoeken interventie wordt toegepast in vergelijking tot een geheel overeenkomstige controlegroep

gedragsfuncties

Factoren die gedrag (totaal van iemands reacties op bepaalde situaties) mogelijk maken

gegeneraliseerd

bij epileptische ontladingen, in de gehele hersenschors

geheugen

vermogen tot terugroepen of herkennen van eerder opgeslagen informatie

gemobiliseerd

Zie mobiliseren

gen

in een chromosoom gelokaliseerde eenheid van overerving

genetische

Zie gen

genmutatie

een blijvende verandering in het DNA van een gen

gentherapie

het inbrengen van genetisch materiaal in cellen van een patiënt om een genetisch defect op te heffen.

gepieker

zich niet kunnen onttrekken aan onaangename, pijnlijke gedachten waarvan het onderwerp emotioneel niet in verhouding staat tot de aanhoudende betrokkenheid in het denken

gerandomiseerd

gerandomiseerd onderzoek is een onderzoek naar het effect van een behandeling waarbij de te onderzoeken personen op een willekeurige wijze aan delen van het onderzoek worden toegewezen

germinale matrix

kiemlaag, een zeer vaatrijk gebied, in de bodem van de zijventrikel waarin ongeveer vanaf de 8ste tot de 28ste week van de zwangerschap zenuwcellen (neuronen) en steuncellen (glia) ontstaan

glia

steunweefsel in het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg)

glioom

gezwel van gliacellen: astrocytoom, oligodendroglioom of ependymoom

globus pallidus

globus betekent bolvormig object en pallidus betekent "bleek". Een van de drie kernen van het corpus striatum, diep in iedere grote hersenhelft.

gnosis

gnosis betekent kennis; in de neuropsychologie meer in het bijzonder het vermogen voorwerpen of geluiden waar te nemen of te herkennen