" (1) | A (61) | B (8) | C (50) | D (43) | E (27) | F (24) | G (19) | H (36) | I (26) | J (1) | K (10) | L (15) | M (57) | N (26) | O (21) | P (70) | Q (2) | R (15) | S (64) | T (33) | U (2) | V (28) | W (7) | X (1) | Z (9)
Titel Body
macrocefalie

abnormaal grote schedel

macrofaag

verhoudingsgewijze grote cel met een enkele kern, in het bindweefsel, afkomstig van het bloed: een fagocyt

macropsie

stoornis van het zien; voorwerpen of personen lijken groter dan ze zijn

malformatie

in de aanleg ontstane misvorming

maligniteit

kwaadaardigheid

marginaal levensvatbaar

het geboortegewicht is tussen 500 en 400 gram

meconium

darminhoud van de foetus

mediaal

naar het midden, in het midden

medulla oblongata

konische gedeelte van de hersenen tussen de pons en het begin van het halsmerg, bevindt zich voor het cerebellum. Synoniemen: myelencefalon en verlengde merg. Zie ENCYCLOPEDIE, Anatomie van de hersenen, Tussenhersenen en hersenstam, Figuur 6 c

medulloblastoom

(medulla = merg, blastoma = echt gezwel) kwaadaardige tumor die ontstaat in het cerebellum bij kinderen

megalencefalie

abnormaal grote hersenen

membraan

vlies, bijvoorbeeld de buitenwand van een cel

meningen

(uitspraak: klemtoon op tweede lettergreep, g uitspreken) vliezen die hersenen en ruggenmerg omgeven; synoniemen: hersenvliezen, ruggenmergsvliezen

meningitiden

meervoud van meningitis

meningitis

ontsteking van de meningen (hersenvliezen) en/of ruggenmergvliezen

meningokèle

uitstulping van ruggenmergvliezen of hersenvliezen via een opening in het wervelkanaal of schedel (coele = holte)

meningomyelokèle

uitstulping van vliezen en zenuwweefsel via een opening in het wervelkanaal (coele = holte)

mentaal

met betrekking tot de geest

mesencefalon

letterlijk: middenhersenen; de term wordt gebruikt voor het middelste deel van de hersenstam

mesenchym

embryonaal weefsel waaruit later bindweefsel en bloedvaten ontstaan.

mesotemporaal

meer naar binnen, dieper, in de slaapkwab

meta-analyse

systematisch onderzoek van de literatuur waarbij de resultaten van alle relevante vergelijkbare studies worden gebundeld en herberekend. Doel is om tot grotere betrouwbaarheid te komen in uitspraken over het gevolg van een beīnvloedende factor (bijv. behandeling)

metachromasie

een kleurstof, bijvoorbeeld cresyl violet, kleurt verschillende weefselbestanddelen verschillend.

metastase

1. cellen van een primaire maligne tumor worden via het bloed of de lymfe vervoerd naar een andere plaats in het lichaam waar eenzelfde tumor ontstaat;
2. tumor, ontstaan uit cellen van een primaire maligne tumor die door het bloed of de lymfe meegevoerd zijn naar een andere plaats in het lichaam

microcefalie

abnormaal klein hoofd

microdeletie

verlies van een klein deel van een chromosoom, zo klein dat het onder de gewone microscoop niet waarneembaar is.

microgliacel

kleine cel in het centrale zenuwstelsel die in staat is kleine vaste deeltjes in de omgeving in zich op te nemen en te verteren.

micropremies

het geboortegewicht is tussen 800 en 500 gram

micropsie

stoornis van het zien; personen of voorwerpen lijken kleiner dan ze zijn

mictiestoornissen

problemen met plassen

missense

Codonen in het RNA bestaan uit 3 basen (nucleotiden) (tripletten) en bevatten de code voor aminozuren. Een verandering in een der basen in een codon kan tot gevolg hebben dat een ander aminozuur ontstaat en dat het betreffende eiwit zijn functie verliest. Men spreekt in een dergelijk geval van een missense mutatie

mitochondriaal

van de mitochondria (enkelvoud mitochondrium of mitochondrion), energiecentrale van een cel. Een mitochondrium is meestal staafvormig (soms bolvormig) en heeft een lengte van ongeveer 1 micrometer of minder.

mobiliseren

laten opstaan na bedrust

MOD

multi-organ dysfunction (MOD): hart en andere organen functioneren abnormaal door foetale nood

monogenetisch

overerving van eigenschap of ziekte door mutatie in een enkel gen

motoriek

door spieren teweeggebracht bewegen