" (1) | A (61) | B (8) | C (50) | D (43) | E (27) | F (24) | G (19) | H (36) | I (26) | J (1) | K (10) | L (15) | M (57) | N (26) | O (21) | P (70) | Q (2) | R (15) | S (64) | T (33) | U (2) | V (28) | W (7) | X (1) | Z (9)
Titel Body
narcose

bewusteloos en verdoofd: de toestand waarin mensen zijn gebracht die een operatie ondergaan

natrium

het natriumion vormt, gebonden aan het chloorion, zout. Keukenzout is NaCl

navelstreng

verbinding van de foetus met de placenta

navigeren

de koers in een ruimte bepalen

necrose

sterfte, maar dan van cellen of van weefsel.

nekstijfheid

nekstijfheid kan ontstaan door inklemming van deel van cerebellum en soms van hersenstam in het achterhoofdsgat (tussen schedel en wervelkanaal) maar ook bij ontsteking van de hersenvliezen (meningitis) of bloeding in de liquor ruimte tussen arachnoïdea (spinnewebvlies) en pia mater. De kin niet op de borst kan worden gebracht als gevolg van reflexmatig spierverzet. Zie ook ENCYCLOPEDIE: Anatomie van de hersenen.

neologisme

nieuw gevormd- niet bestaand woord. Deze woorden kunnen voorkomen in de taal van mensen met afasie

neonataal

tijdens of kort voor of na (t/m 28e levensdag) de geboorte

neonatale

Zie neonataal

nervus vagus

tiende hersenzenuw; de cellichamen bevinden zich in het onderste/achterste deel van de hersenstam. De uitlopers (axonen, zie axon) lopen via de hals naar de keel en andere lichaamsorganen

neuro-ectodermaal

afkomstig van het kiemblad (ectoderm) waaruit zenuwstelsel ontstond.

neurofibroom

bindweefsel gezwel uitgaande van zenuw, goedaardig

neurohypofyse

achterkwab van de hypofyse (zie pars posterior)

neuron

zenuwcel

neuronaal

met betrekking tot een of meer neuronen

neuronen

Zie neuron

neuropsychologie

veld in de psychologie dat de wisselwerking tussen hersenorganisatie en gedrag onderzoekt

neuropsychologisch

Psychologische aspecten van neurologische processen

neuropsychologische

Zie neuropsychologie

neurotransmittor

een stof die in de contactplaats van twee zenuwcellen (synaps) wordt losgelaten door de uitloper van de ene cel en opgevangen door de andere voor het overdragen van informatie.

NICU

neonatal intensive care unit, afdeling gespecialiseerd in zorgvuldige en doorlopende verpleging van pasgeborenen

nodulus

een kleine nodus; een nodus is een knobbel

nonverbale leerstoornis

nog niet goed afgebakend complex van tekorten in visuo-perceptuele en motorische informatieverwerking

nucleotiden

Nucleotiden zijn samengesteld uit een suiker, een fosfaat en een van de volgende vier organische basen: adenine, cytosine, thymine en guanine. Een DNA-streng bestaat uit eiwitten waar een keten van nucleotiden omheen is gewonden.

nucleus caudatus

nucleus betekent kern en caudatus "voorzien van een staart" of "staartvormig". De nucleus caudatus maakt deel uit van de basale kernen of corpus striatum. Het is hoefijzervormig en omvat een voorste deel, het caput, een middendeel of corpus en een achterste deel, de cauda (staart). Zie ENCYCLOPEDIE: Anatomie van de hersenen, de paragraaf over Grijze en Witte Stof

nystagmus

een snelle beweging van de oogbol gevolgd door langzamer terugkeer naar de uitgangsstand, zich ritmisch herhalend.