" (1) | A (61) | B (8) | C (50) | D (43) | E (27) | F (24) | G (19) | H (36) | I (26) | J (1) | K (10) | L (15) | M (57) | N (26) | O (21) | P (70) | Q (2) | R (15) | S (64) | T (33) | U (2) | V (28) | W (7) | X (1) | Z (9)
Titel Body
obsessief-compulsieve stoornis

obsessieve drang tot het uitvoeren van bepaalde handelingen, zoals bijvoorbeeld het controleren of een deur gesloten is

obsessieve eetzucht

het bezeten zijn door een voorstelling van of gedachte aan eten

obstipatie

Letterlijk: verstopping. Als gevolg van een tekort in de darmontlediging/ van de darmbewegingen

obstructie

belemmerde voortgang

occipitaal

in het achterste deel van de hersenen of het hoofd

occipitale

Zie occipitale kwab

occipitale kwab

achterste deel van de grote hersenen met een speciale functie voor het zien

occulta

verborgen

oedeem

overmaat aan vloeistof tussen de cellen

oligodendroglia

uitloperarme steuncellen in het centrale zenuwstelsel die myeline aanmaken

oligodendroglioom

gezwel van gewoekerde oligodendroglia.

onderdrukken onjuiste reactie

in testonderzoek bijvoorbeeld: als je op een monitor de weg zoekt door met een stift de opeenvolgende voetstappen te markeren en ineens gewaarschuwd wordt dat de volgende voetstap(pen) onveilig zijn

ontwikkelingsachterstand

verwerving van motorische, sociale en/of cognitieve vaardigheden loopt achter ten opzichte van die bij leeftijdgenoten

ontwikkelingsquotiënt

De mentale leeftijd gedeeld door de kinderleeftijd maal honderd. Normaal is 100

ontwikkelingsstoornis

stoornis in het verwerven van motorische, sociale of cognitieve vaardigheden; bijvoorbeeld mentale retardatie.

oogzenuw

zenuw die van het oog naar het chiasma gaat en daar wordt voortgezet als tractus opticus naar het achterste deel van de hersenen

oppositioneel

oppositioneel gedrag is storend, vijandig, negativistisch gedrag, waarbij het kind wel het vermogen tot sociale betrokkenheid heeft

opticusglioom

zeldzame, langzaam groeiende tumor bij kinderen, uitgaande van gliacellen van de oogzenuw; veroorzaakt visusdaling door compressie van de oogzenuw. Onder andere bij neurofibromatose type 1

orbito-frontaal

onderzijde van de frontale kwab liggend op de bovenzijde van de oogkas

organel

een structuur in een cel, of uitgaande van een cel met een bepaalde functie

osteoporose

afname van botmassa en structuur. De botten worden broos.