" (1) | A (61) | B (8) | C (50) | D (43) | E (27) | F (24) | G (19) | H (36) | I (26) | J (1) | K (10) | L (15) | M (57) | N (26) | O (21) | P (70) | Q (2) | R (15) | S (64) | T (33) | U (2) | V (28) | W (7) | X (1) | Z (9)
Titel Body
habituatie

niet-associatieve vorm van leren die gekenmerkt wordt door geleidelijke vermindering van response op de herhaalde prikkel die eerst door nieuwheid of felheid de maximale response uitlokte.

hakken en plakken

hakken: ontleden van woorden in spraakklanken.
plakken: samenvoegen van spraakklanken tot woorden.
Zie Encyclopedie, Taalverwerving, Van klankenstroom naar betekenisvolle uiting.

hallucinatie

perceptie van geluiden of beelden die geen realiteit hebben, bij een psychose of het gebruik van drugs.

handicap

"Handicap" is een verouderde overkoepelende term voor aangeboren of door ziekte of ongeval opgelopen blijvende hindernis op lichamelijk, verstandelijk, psychisch en/of sociaal gebied. In plaats van over handicap spreekt men tegenwoordig over "functiebeperking". Dit is in overeenstemming met de door de WHO geaccepteerde Internationale Classificatie voor het Functioneren (ICF).

hematoom

bloedophoping in het weefsel

hematopoëse

vorming van bloed

hematopoëtische stamceltransplantatie

overbrenging van donor naar patiënt van onrijpe tot bloedcelvorming (hematopoëse) in staat zijnde stamcellen (weefselspecifieke somatische stamcellen). De hematopoëtische stamcellen kunnen uit beenmerg of bloed van een donor worden gewonnen en met een infuus naar de bloedbaan van een patiënt worden overgebracht. Vanuit het bloed migreren ze naar het beenmerg van de patiënt. Zie ENCYCLOPEDIE, Hematopoëtische stamceltransplantatie.

hemiparese

verlamming aan één lichaamshelft

hemiplegia

Hemiplegia: verlamming van een lichaamshelft.
Hemiplegia spastica infantilis: halfzijdige verlamming bij een kind.

hemisfeer

helft van de (meestal grote) hersenen

hemorragie

bloeding

herniatie

[uitleg volgt nog]

hersenstam

het verlengde van het ruggenmerg tot aan of tot en met de tussenhersenen. De hersenstam bevindt zich voor de kleine hersenen. De tussenhersenen zijn tussen de twee grote hersenhelften gelegen.Zie ENCYCLOPEDIE, Anatomie van de hersenen.

heupluxatie

dijbeenkop is uit de heupkom geraakt

heuristiek

De leer of de kunst van het vinden. Heuristieken zijn informele oplossingsstrategieën; exploratieve probleem-oplossingstechnieken met behulp van zelf verworven technieken; ontdekken met ervaringskennis in plaats van met theoretische kennis.

HIE

afkorting voor hypoxisch-ischemische encefalopathie

hippocampus

licht sikkelvormige lijst, aan de mediale zijde licht uitpuilend in het temporale deel van de ventrikel in een grote hersenhelft. Zie ENCYCLOPEDIE, Anatomie van de hersenen, Figuur 5.

hippocampussclerose

verschrompeling en verharding van een langwerpige lijst die deel uitmaakt van de temporale kwab en aan de mediale zijde uitpuilt in de temporale hoorn van een zijventrikel.Zie ENCYCLOPEDIE, Anatomie van de hersenen, Figuur 5.

hormonaal

met betrekking tot hormonen, veroorzaakt door hormonen

hormoon

een meestal door een klier geproduceerde stof met specifieke werking op soms veraf gelegen organen

hydrocefalus

waterhoofd, verwijding van het ventrikelsysteem van de hersenen, meestal door belemmerde afvloeiϊng van de liquor cerebrospinalis

hydromyelie

een buisvormige holte centraal in het ruggenmerg

hyperactiviteit

overbeweeglijkheid

hyperemie

overmatige bloedvulling, bijvoorbeeld van de hersenen

hypofunctie

verlaagde, verminderde, onvoldoende functie

hypofyse

een hormonen producerend ovaal orgaantje aan de basis van de hersenen, dat via de hypofysesteel verbonden is met de hypothalamus.

hypofyse pars anterior

voorste deel van de hypofyse (adenohypofyse, hypofysevoorkwab) produceert o.a. groeihormoon, schildklier-, bijnier-, ovarium/testikel stimulerend hormoon.

hypofyse pars intermedia

middenkwab van de hypofyse (tussen pars anterior en pars posterior), is klein bij mensen. Produceert melanocyt stimulerend hormoon.

hypofyse pars posterior

(neurohypofyse, hypofyseachterkwab) scheidt o.a. ADH (vasopressine) en oxytocine. Vasopressine is het antidiuretische hormoon dat de vochtdoorlating door de nier verminderd; oxytocine stimuleert contractie van de baarmoederspier en van melkklierspiertjes.

hypomelanotisch

verminderd gepigmenteerd

hypomyelinisatie

te weinig myelinevorming

hypothalamus

kerngebied dat deel uitmaakt van de tussenhersenen, gelegen ter weerszijde van de derde ventrikel, onder de thalamus dat via zenuwvezels en bloedvaatjes is verbonden met de hypofyse. Een kerngebied met vooral vegetatieve functies. Zie ENCYCLOPEDIE, Anatomie van de hersenen, Figuur 6.

hypothermie

ondertemperatuur; het induceren van ondertemperatuur is een behandeling die bij sommige vroeg geborenen wordt toegepast.

hypoxie

zuurstofgebrek in de weefsels

hypoxisch ischemisch

Hypoxie betekent, onvoldoende zuurstof in de weefsels. Ischemie is: onvoldoende bloed in de weefsels door onvoldoende aanvoer.

hypsaritmie

met deze term wordt een ernstige eeg-afwijking aangeduid: verspreid langzame golven en pieken, met hoog voltage; bij het syndroom van West. Zie Ziektebeschrijving Toevallen/Epilepsie, Kwaadaardige epilepsieën.