" (1) | A (61) | B (8) | C (50) | D (43) | E (27) | F (24) | G (19) | H (36) | I (26) | J (1) | K (10) | L (15) | M (57) | N (26) | O (21) | P (70) | Q (2) | R (15) | S (64) | T (33) | U (2) | V (28) | W (7) | X (1) | Z (9)
Titel Body
ectoderm

het buitenste van de drie primaire kiembladen van een embryo, waaruit zich huid, zenuwstelsel en zintuigen ontwikkelen

ectodermaal

(afkomstig) van het ectoderm

eeg

Zie electro-encefalogram

electro-encefalogram

de curven die bij registratie van de hersenactiviteit door een daartoe geschikt apparaat (een electro-encefalograaf) zijn vastgelegd

electrocorticografie

een electro-encefalogram waarbij de electroden direct op het hersenoppervlak zijn geplaatst

ELG

het geboortegewicht is extreem laag

embolie

mv. embolieën: De plotselinge obstructie van een bloedvat door een embolus.

embolus

mv. emboli, een abnormaal partikel (bloedstolsel, propje weefsel, luchtbel) dat in de bloedbaan wordt meegesleept.

embryo

De in de baarmoeder ontwikkelende vrucht. Na de 85ste dag van de zwangerschapsdag spreekt men van foetus.

embryonaal

van het embryo

emotionele vlakheid

geringe variabiliteit van gevoelens

encefalopathie

hersenaandoening

endocrien

hormonaal

endoscoop

flexibele buis waardoorheen het binnenste van een hol orgaan zichtbaar is

enzym

een eiwit geproduceerd door een levende cel dat het verloop van een biochemische reactie bevordert

ependym

cellaag die de wanden van de ventrikels afdekt

epidemiologie

tak van de geneeskunde die handelt over incidentie, distributie en tegengaan van ziekten in een bevolking

epilepsia partialis continua

aanhoudende trekkingen in een beperkt aantal spieren in een deel van het lichaam gedurende tenminste een uur, bijvoorbeeld in een arm

epilepsie

epilepsie is een verzamelnaam voor een grote groep uiteenlopende aandoeningen. Epilepsie manifesteert zich in aanvallen. Een epileptische aanval is een plotselinge kortdurende functiestoornis van de hersenen gekenmerkt door abnormale excessieve of synchrone activiteit van zenuwcellen, aanleiding gevend tot waarneembare verschijnselen

epileptiform

behorend tot of passend bij epilepsie

epileptisch

van / met / door epilepsie

epileptische spasmen

korte abrupte houdingsveranderingen, meestal met buiging van het hoofd en strekken van armen en benen

epileptogeen

epileptogeen betekent epilepsie verwekkend. De epileptogene zone is het gebied van de hersenschors dat essentieel is voor het opwekken van epiletische aanvallen

episodisch geheugen

geheugen voor persoonlijk ervaren gebeurtenissen die aan een bepaalde tijd of context gebonden zijn

ergotherapie

behandeling gericht op aanpassing van dagelijkse levensverrichtingen

executief functioneren

lastig af te bakenen domein waarin men uitvoeringsaspecten van doelgericht handelen samenvat. Belangrijk zijn: plannen maken voor ingewikkelde handelingen, deze initiëren, in samenhang en logische volgorde uitvoeren, en uiteindelijk de handelingen stoppen. Voorwaarde voor adequaat functioneren zijn, goed de aandacht kunnen bepalen en zo nodig verplaatsen, en ook volgens velen een zeker abstractieniveau en een goed geheugen.

extratemporale epilepsie

focale epilepsie die buiten de temporale kwab is ontstaan