" (1) | A (61) | B (8) | C (50) | D (43) | E (27) | F (24) | G (19) | H (36) | I (26) | J (1) | K (10) | L (15) | M (57) | N (26) | O (21) | P (70) | Q (2) | R (15) | S (64) | T (33) | U (2) | V (28) | W (7) | X (1) | Z (9)
Titel Body
vaccinatie

een behandeling waardoor de de afweer tegen een bepaalde ziekteverwekker wordt opgewekt; levende of dode ziekteverwekkers of daarvan afkomstige componenten worden aan het lichaam toegediend door bijv. injectie, oppervlakkige huidbeschadiging, inademing of slikken.

VANGL-1

afkorting van "van gogh-like-1", een gen dat de code bevat van een celmembraaneiwit

vascularisatie

de bloedvoorziening; het ingroeien van bloedvaten in een weefsel, bijvoorbeeld een kwaadaardig gezwel

vegetatief

met betrekking tot groei en voeding; ook wel, leven zonder bewustzijn.

vegetatieve

Zie vegetatief

vena

mv venae; ader, vat dat bloed vervoert van de weefsels in de richting van het hart

veneus

met betrekking tot de aderen; de bloedvaten die het bloed terugvoeren naar het hart

ventriculoperitoneale

van de ventrikel naar de ruimte tussen de buikvliezen (peritoneum)

ventriculostomie

bij hydrocefalus: het chirurgisch aanbrengen van een open verbinding tussen de bodem van de derde ventrikel en de eronder liggende cisterna (verwijde, met liquor gevulde ruimte tussen de hersenvliezen) interpeduncularis;
endoscopische -: met gebruikmaking van endoscoop: flexibele buis waardoorheen de te opereren ruimte zichtbaar en bewerkbaar wordt

ventrikel

met helder vocht gevulde ruimte in de hersenen; meervoud ventrikels
- laterale: zijventrikel

verbaal

met woorden, mondeling.

verbaal abstractievermogen

het onder woorden brengen van het onstoffelijke, ontastbare, niet-concrete

verbaal IQ

mondeling, door middel van vragen en antwoorden bepaalde deelscore van de intelligentie

verbaal IQ (VIQ)

mondeling, door middel van vragen en antwoorden bepaalde deelscore van de intelligentie

verbale agnosie

het niet herkennen en begrijpen van het gesproken woord

verlengde merg

directe voortzetting van het ruggenmerg in de schedel. Andere termen voor "verlengde merg" zijn: medulla oblongata en myelencefalon. Zie voor figuren, ENCYCLOPEDIE, Anatomie van de hersenen, de paragraaf over "Tussenhersenen en hersenstam"

vermis

centraal gelegen deel van de kleine hersenen (cerebellum), in de evolutie van het cerebellum het oudst. Zie voor figuren en bijhorende tekst, ENCYCLOPEDIE, Anatomie van de hersenen, de paragraaf over Cerebellum.

verschil VIQ PIQ

verschil verbaal ten opzichte van performaal IQ – althans als het de meetfout overschrijdt en duidelijker bij volwassenen – min of meer gerelateerd aan welke cerebrale hemisfeer beschadigd is

vigilantie

waakzaamheid, alertheid.

vijfjaarsoverleving

percentage van patiënten in een populatie dat vijf jaar na het vaststellen van de ziekte nog in leven is

VIQ

verbaal intelligentiequotiënt (VIQ): mondeling, door middel van vragen en antwoorden, bepaalde deelscore van de intelligentie

virtueel

bij testonderzoek: nabootsing van een werkelijke omgeving op een computer.

visueel

op het zien betrekking hebbend

visuospatiële functie

het zien en verwerken van een waarneming in de ruimte

visus

gezichtsscherpte

volhouden van aandacht

in testonderzoek bijvoorbeeld: in een verslag van een wedstrijd de scores tellen

voorlopercel

cel die in een later ontwikkelingsstadium een gespecialiseerde cel wordt

VPS

ventriculoperitoneale shunt