" (1) | A (61) | B (8) | C (50) | D (43) | E (27) | F (24) | G (19) | H (36) | I (26) | J (1) | K (10) | L (15) | M (57) | N (26) | O (21) | P (70) | Q (2) | R (15) | S (64) | T (33) | U (2) | V (28) | W (7) | X (1) | Z (9)
Titel Body
fagocyt

een cel die vreemde partikels kan verzwelgen en verteren. Bijvoorbeeld bacteriën. in zich kan opnemen en verteren. Zie: macrofaag, microgliacel.

fatisch

fasis = spraak; met betrekking tot (mondeling) taalgebruik

febrile seizures

koortsstuipen

feochromocytoom

tumor uitgaande van cellen in het bijniermerg

fibrillair

vezelig

fluorescentie

na bestraling met licht, uitzending van licht van een grotere golflengte

fMRI

Zie functionele MRI. Zie ook in de ENCYCLOPEDIE: Beeldvorming.

focaal

in het kader van epilepsie: de epileptische ontladingen die in het electro-encefalogram (EEG, tegenwoordig gespeld als eeg) zichtbaar zijn, doen zich voor in een beperkt gebied

foetaal

de foetus betreffend

foetus

ongeboren kind vanaf de derde maand van de zwangerschap

foliumzuur

een in water oplosbaar vitamine uit het vitamine B-complex; komt o.a. voor in brood en graanproducten, groente en fruit. Tekort verhoogt bij zwangere vrouwen risico op een kind met spina bifida

foneem

een verzameling van spraakklanken met dezelfde waarde voor betekenisonderscheiding: een term uit de fonologie. (b) en (d) zijn onderscheidend in bak en dak en kunnen door verschillende sprekers verschillend worden uitgesproken.

fonematische parafasie

verwisseling van fonemen (bijv. “pieps” i.p.v. fiets)

fontanel

een van de plaatsen waar de schedelbotten van de pasgeborene nog niet aan elkaar gegroeid zijn

foramen van Monro

een foramen is een open verbinding. Het foramen van Monro is de open verbinding tussen een zij ventrikel in een grote hersenhelft en de derde ventrikel in de tussenhersenen

formatio reticularis

netwerk van nauw verbonden zenuwcellen in de hersenstam met verschillende functies waaronder die van activatie van het bewustzijn

fossa posterior

achterste schedelgroeve. Het deel van de schedelholte tussen het achterhoofdsgat en het tentorium cerebelli

frontaal

zich in het front bevindend, vooraan

frontale kwab

hersengebied direct achter het voorhoofd, voorhoofdskwab

functie

werking, bijvoorbeeld cognitieve functie: werking van het cognitieve systeem

functionele MRI

via functionele MRI of fMRI wordt de activiteit van het hersenweefsel zichtbaar gemaakt: de plaatselijke verhouding tussen zuurstofrijk en zuurstofarm bloed wordt in beeld gebracht. Zie ook de ENCYCLOPEDIE, beeldvorming.

fusie

vereniging, versmelting

fylogenetisch

gedurende de evolutie

fysiotherapie

behandeling met fysieke methoden waarmee wordt beoogd het functioneren van het steun en bewegingsapparaat te verbeteren.