" (1) | A (61) | B (8) | C (50) | D (43) | E (27) | F (24) | G (19) | H (36) | I (26) | J (1) | K (10) | L (15) | M (57) | N (26) | O (21) | P (70) | Q (2) | R (15) | S (64) | T (33) | U (2) | V (28) | W (7) | X (1) | Z (9)
Titel Body
café au lait vlek

vlek met deze kleur op de huid, voorkomend bij neurofibromatose 1 en ziekte van Legius, en ook wel zonder enige ziekte.

CAL vlek

Zie Café au lait vlek

capsula interna

brede laag met merghoudende zenuwvezels tussen nucleus caudatus en thalamus enerzijds en putamen en globus pallidus anderzijds. De vezels zijn op weg naar of keren terug van ruggenmerg en hersenstam. Zie ENCYCLOPEDIE, Anatomie van de hersenen

carcinogeen

kanker verwekkend

carcinoïd

tumor uitgaande van cellen met neuronaal aspect die hormonale producten afscheiden, vooral in de maagdarm, ook wel in de longen

cariēs

verval van tandweefsel. Letterlijk: verrotting.

cerebellum

kleine hersenen

cerebraal

de hersenen betreffend

cerebrale parese

verzamelbegrip voor niet progressieve motorische, cognitieve en andere stoornissen tengevolge van aandoening of schade van de hersenen van het ongeboren of pasgeboren kind.

cerebrovasculair

de bloedvaten van de hersenen betreffend

cerebrovasculair-accident

acute verstoring van de cerebrale bloedcirculatie met focale neurologische uitvalsverschijnselen (verlammingen, gevoelloosheid en taalstoornissen)

cerebrum

hersenen, in het bijzonder de grote hersenen

cervicaal

hals-

chemotherapie

behandeling met (genees)middelen die tumorcellen doden of hun groei remmen

chiari-malformatie

onderste deel van cerebellum en eventueel onderste deel van hersenstam bevinden zich bovenin wervelkanaal

chiasma

kruising van vezels; meest gebruikt voor de kruising van de zenuwvezels van de optische hersenzenuwen. Zie chiasma opticum.

chiasma-opticum

kruising van de mediale vezels van de oogzenuwen, die hier overgaan in de beide tractus optici

chorea

onregelmatige, snelle, niet doelgerichte bewegingen die het normale bewegingspatroon doorkruisen.

chorioamnionitis

ontsteking van de vliezen die het nog ongeboren kind omgeven

chromosoom

chromosomen zijn dragers van erfelijk materiaal. Een chromosoom bestaat uit DNA en eiwitten (histonen). Het DNA ligt om de eiwitten gedraaid. Genen maken deel uit van het DNA.

CI

cochleair implantaat: een elektronisch apparaatje dat in de cochlea aangebracht is en geluid omzet in elektrische signalen die rechtstreeks de gehoorzenuw stimuleren. Met een CI kunnen doven en personen met een gering restgehoor (opnieuw) klanken, geluiden en spraak waarnemen

cluster

Het speciale onderwijs is in Nederland ingedeeld in vier clusters (groepen):
1. visueel gehandicapten
2. auditief gehandicapten
3. verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten en langdurig zieke kinderen (lzk)
4. zeer moeilijk opvoedbare kinderen (zmok), lzk zonder lichamelijke handicap, pedologische instituten (PI)

cochlea

slakkenhuis, deel van het binnenoor

Cognitie

Zie cognitie

cognitie

redeneren, begrijpen, leren, herinneren, opvatten, waarnemen, onthouden, oordelen en andere aspecten van denken/weten

cognitief functioneren

het functioneren zoals tot uiting komt in het (leren)kennen

cognitieve functiestoornis

abnormaliteit in een cognitieve functie door schade aan of dysfunctie van de hersenen

Cognitieve functiestoornissen

abnormaliteit in cognitieve functies door schade aan of dysfunctie van de hersenen

cohort

een cohort omvat alle kinderen die aan een bepaalde eigenschap voldoen. Een dergelijke eigenschap kan zijn ‘geboorte in een bepaalde tijdsspanne (met bekende behandelingsmogelijkheden) en met een welomschreven geboortegewicht’, of ‘geboorte in een bepaalde tijdsspanne, x weken voor de uitgerekende datum’. Inclusie van alle patiënten die voldoen aan een eigenschap is een waarborg tegen selectiescheefheid en geeft enig vertrouwen in generaliseerbaarheid van de uitkomsten.

coma

bewusteloosheid

communicatie

uitwisseling van informatie

complex

in het kader van epilepsie: een partiële epileptische aanval waarbij het bewustzijn is gedaald. Tijdens de aanval vreemde gewaarwordingen en automatismen

concordantie

concordant betekent overeenkomend

congenitaal

aangeboren

contractie

samentrekking, verkorting, van een spier

contractuur

bewegingsbeperking in een gewricht door spierverkorting