" (1) | A (61) | B (8) | C (50) | D (43) | E (27) | F (24) | G (19) | H (36) | I (26) | J (1) | K (10) | L (15) | M (57) | N (26) | O (21) | P (70) | Q (2) | R (15) | S (64) | T (33) | U (2) | V (28) | W (7) | X (1) | Z (9)
Titel Body
PAI

perinataal arterieel infarct (PAI)

parafasie

spreekfout bij afasie. Zowel verwisselingen van klanken, letters en verwisselingen met verwante woorden komen voor.

parese

verlamming; Engels: palsy

pariëtaal

pariëtaal betekent wandstandig. De pariëtale kwab van de grote hersenen bevindt zich tussen de voorste, frontale kwab en de achterste, occipitale, kwab, en boven de temporale (slaap)kwab. Zie ENCYCLOPEDIE. Anatomie van de hersenen, de paragraaf over hersenkwabben

pariëtale

Zie pariëtaal

participatie

betrokkenheid bij/deelname aan, de samenleving / maatschappij

partieel

gedeeltelijk; bij epilepsie aanvalsverschijnselen in een deel van het lichaam

partiële

Zie partieel

pathologisch

abnormaal

peesreflex

spierrekkingsreflex

PEG-katheter

PEG is de afkorting van percutane endoscopische gastrostomie. Via de huid (percutaan) kan een open verbinding (fistel) met de maag worden aangebracht. Het inwendige van de maag kan met een holle buis worden geïnspecteerd en met een dunne slang (katheter) kan voeding direct in het inwendige van de maag worden in gebracht
,

penetrantie

bij aandoeningen die het gevolg zijn van genmutatie: het percentage dragers van het gemuteerde gen dat verschijnselen van de aandoening heeft

peptide

Een chemische verbinding bestaande uit een keten van aminozuren. Het aantal aminozuren is geringer dan in een eiwit.

perceptie

waarneming

performaal

performaal IO: door middel van handelingstaken bepaalde deelscore van intelligentie

performaal IQ

door middel van handelingstaken bepaalde deelscore van de intelligentie

perifere zenuwstelsel

het buiten het centrale deel van het zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) gelegen deel van het zenuwstelsel. Het verbindt het centrale zenuwstelsel (czs) met de organen en structuren van het lichaam en maakt door geleiding van signalen opdrachten aan organen en besturing mogelijk. Omgekeerd worden via het perifere zenuwstelsel signalen naar hersenen en ruggenmerg overgebracht

perinataal

van kort voor tot 28 dagen na de geboorte

periost

stevig vlies dat botten bedekt, ook de wervels

peristaltiek

bewegingspatroon van het maag-darmstelsel; door de samentrekkingen van maag-darm wordt de inhoud ervan voortgestuwd

periventriculair

nabij de ventrikel

periventriculaire leukomalacie

verweking van de witte stof nabij de zijventrikel en de germinale matrix (kiemcellenlaag) waar neuronen en glia cellen ontstaan

perseveratie

het telkens herhalen van-, blijven hangen in-, niet kunnen loslaten van- een woord of handeling

pervasief

alles doordringend

Pervasieve ontwikkelingsstoornis

een diep doordringende stoornis in het verwerven van motorische, sociale of cognitieve vaardigheden. In verschillende mate ontstaan problemen in contact en taalontwikkeling, met gevolgen voor communicatie, reactie op prikkels en sociale vaardigheid; de ernstigste vorm is autisme

pervasieve ontwikkelingsstoornissen

zie pervasieve ontwikkelingsstoornis

pH

maat voor de concentratie van waterstofionen. Het getal waarin de pH wordt uitgedrukt geeft de negatieve logaritme van deze concentratie weer. In het lichaam wordt de pH op ongeveer 7.4 gehandhaafd; 7.3 is te zuur en 7.5 is onvoldoende zuur, te basisch.

philtrum

neusgootje, verticale gleuf op de bovenlip tussen neus en lippenrood

pia mater

(zachte moeder) het vaatrijke, binnenste vlies van de drie omhulsels van hersenen en ruggenmerg, vormt samen met de arachnoïdea de leptomeninx

piekgolven

een piekgolf is de combinatie van een korte snelle golf en een langzame golf in het eeg

pil

pil of pilo of pili: haar.

PIQ

performaal intelligentiequotiënt (PIQ): door middel van handelingstaken bepaalde deelscore van de intelligentie

piramidebaan

het grootste efferente, afvoerende, zenuwbaansysteem, overwegend afkomstig van de primair motorische en premotorische hersenschors. Zenuwvezels afkomstig van de rechter hersenhelft eindigen bij motorische neuronen links in hersenstam en ruggenmerg en omgekeerd. Zie ENCYCLOPEDIE, Anatomie van de hersenen, de paragraaf over Grijze en Witte stof.

piramidebaansyndroom

een syndroom omvattend: parese, verhoogde spiertonus, verhoogde peesreflexen en abnormale reflexen.

placenta

de moederkoek:verbindingsorgaan tussen de bloedcirculatie van moeder en foetus

plaque

voedselresten op het tandoppervlak