" (1) | A (61) | B (8) | C (50) | D (43) | E (27) | F (24) | G (19) | H (36) | I (26) | J (1) | K (10) | L (15) | M (57) | N (26) | O (21) | P (70) | Q (2) | R (15) | S (64) | T (33) | U (2) | V (28) | W (7) | X (1) | Z (9)
Titel Body
radiotherapie

behandeling van een schadelijk proces meestal een kwaadaardig gezwel met ioniserende straling. Omgevend weefsel wordt zoveel mogelijk wordt gespaard

reactietijd

tijdsinterval tussen prikkel en reactie, meestal gemeten in milliseconden

recidief

herhaald optreden van een eerder doorgemaakte ziekte

redox

reductie en oxidatie.

  • reductie betekent toevoegen van waterstof of onttrekken van zuurstof
  • oxidatie betekent het overdragen van een electron waardoor de positieve lading toeneemt, bijvoorbeeld Fe⁺⁺ gaat over in Fe⁺⁺⁺
reflex

onmiddelijke, onwillekeurige reactie (spiersamentrekking of kliersecretie) bij prikkeling van een receptor

reflexmatig

Zie reflex

refractieafwijking

afwijkende lichtbreking in het oog

REM

REM is de afkorting van "rapid eye movements". In het slapen onderscheidt men 4 fasen. De eerste en de derde zijn overgangsfasen, de tweede fase is de REM-fase en de vierde fase is gekenmerkt door langzame golven in het eeg en wordt daarom de langzame slaap genoemd. Tijdens REM-slaap zijn er snelle oogbewegingen, en zijn de spieren van het lichaam ontspannen. Dromen doet men tijdens REM-slaap

reproductie

zich uit het geheugen te binnen brengen en opnieuw weergeven (zeggen/schrijven/tekenen)

resectie

operatieve, gedeeltelijke wegneming van weefsel of orgaan

resorptie

het opnemen, bijvoorbeeld van voedsel uit de darm, of van een substantie uit een vloeistof.

reticulair systeem

netwerk van zenuwcellen in hersenstam en ruggenmerg. De reticulaire substantie in de hersenstam kan het bewustzijn, het wakker zijn activeren.

retrograad

geheugenverlies (amnesie) is retrograad, bij onvermogen tot oproepen van herinneringen aan gebeurtenissen die voorafgaand (bijvoorbeeld) aan een traumatisch hersenletsel zijn opgeslagen

revalidatie

weer valide maken of worden: zo ver als mogelijk herstellen, of uit ziekte/ongeval voortvloeiende handicap, beperken

RNA

RNA is de afkorting van ribonucleicacid, in Nederlands ribonucleïnezuur. RNA lijkt op DNA. Het is een streng van nucleotiden, elk bestaande uit een geraamte van een suiker, fosfaat en één van vier organische basen. Verschil: een ribonucleotide bevat ribose in plaats van desoxyribose, het bevat de nucleobase uracil in plaats van thymine, het is doorgaans enkelstrengs. DNA is dubbelstrengs. RNA kopieert de erfelijke informatie die in DNA is opgeslagen.