" (1) | A (61) | B (8) | C (50) | D (43) | E (27) | F (24) | G (19) | H (36) | I (26) | J (1) | K (10) | L (15) | M (57) | N (26) | O (21) | P (70) | Q (2) | R (15) | S (64) | T (33) | U (2) | V (28) | W (7) | X (1) | Z (9)
Titel Body
waan

stoornis van het denken: vasthouden aan een denkbeeld hoewel die evident onjuist is.

Wada-test

kortdurende uitschakeling van een helft van de grote hersenen door injectie in de gelijkzijdige halslagader (de arteria carotis) van amobarbital. Dit biedt gelegenheid te controleren welke functies worden beharigd door de andere hersenhelft

wegraking

een hooguit enkele minuten durend verlies van bewustzijn dat niet veroorzaakt wordt door een acute externe oorzaak en dat vanzelf overgaat

werkgeheugen

vermogen tot het gedurende korte tijd actueel houden van informatie zodat die bewerkt kan worden

WISC

De Wechsler Intelligence Scale for Children is een testbatterij voor het bepalen van het niveau van kinderen ten aanzien van een reeks van uiteenlopende taken

wisselen van instelling

in testonderzoek bijvoorbeeld: als je net gewend bent alle dieren in holen die je op plaatjes kunt vinden gewoon te tellen, ineens moeten doorgaan in omgekeerde richting, dus aftellen

witte stof

deel van hersenen en ruggenmerg dat bestaat uit vezels die met een beschermende laag (myeline) zijn omgeven. Zie ENCYCLOPEDIE, Anatomie van de hersenen, de paragraaf over Grijze en Witte Stof