" (1) | A (61) | B (8) | C (50) | D (43) | E (27) | F (24) | G (19) | H (36) | I (26) | J (1) | K (10) | L (15) | M (57) | N (26) | O (21) | P (70) | Q (2) | R (15) | S (64) | T (33) | U (2) | V (28) | W (7) | X (1) | Z (9)
Titel Body
arteria cerebri media

De middelste van de drie grote hersenarteriën. Zie arteria, cerebri, en media.

Arteriogram

Na het inspuiten van een contraststof in een arterie is het verloop van het vat en van de zijtakken op een röntgenfoto, CT scan of MRI zichtbaar

asfyxie

Letterlijk: geen pols. Asfyxia foetalis is het verdwijnen van de polsslag door beklemming van de navelstreng waardoor onvoldoende bloedtoevoer naar de placenta en onvoldoende terugkeer van bloed uit de placenta. Asfyxia neonatorum is het uitblijven van de ademhaling van de pasgeborene

astasie

niet kunnen staan

astigmatisme

structuurfout van een ooglens: de lichtstralen komen niet in een gemeenschappelijk brandpunt samen waardoor beeldvervorming ontstaat

astrocyt

gliacel (steuncel) met stervormig uitstralende uitlopers

astrocytoom

gezwel bestaande uit gewoekerde astrocyten, stervormige gliacellen

astroglia

de steuncellen in het centrale zenuwstelsel voorzover bestaande uit cellen met stervormige uitlopers. Zie voor afbeelding de ENCYCLOPEDIE, Anatomie van de hersenen

ataxie

gestoorde coördinatie bij willekeurige bewegingen

atonie

ontbreken van spierspanning, ook wel gebruikt voor onvoldoende spierspanning

atrofisch

verminderd in massa en omvang door onvoldoende voeding en/of gebruik

auditief

op het gehoor betrekking hebbend

auditieve agnosie

niet herkennen van een waargenomen bekende geluidsprikkel:(1) psychische doofheid: geluiden worden niet herkend; (2) muziekagnosie:bekende melodieën worden als zodanig niet herkend

Aura

symptoom dat alleen bemerkt wordt door de patiënt zelf. Het is het eerste verschijnsel van een epileptische aanval en het kan het enige verschijnsel zijn.

autisme

stoornis die gedefinieerd is aan gedragskenmerken waarvan het belangrijkste verschijnsel gebrek aan wederkerigheid in het contact is. Meestal een ontwikkelingsstoornis, bij uitzondering later optredend door een verworven ziekte.

autistisch

Zie autisme

auto-immuun

het niet herkennen van lichaamseigen bestanddelen en het attaqueren daar van doet zich voor bij auto-immuunziekten.

automatisme

handeling die buiten het bewustzijn om verloopt

Automatismen

Zie automatisme

autonomie

onafhankelijkheid

autosomaal dominant

autosoom: met dit woord wordt een niet-geslachtelijk (geen Y of X) chromosoom aangeduid. Dominant staat voor overheersend. Bij een autosomaal dominant overervende ziekte heeft ieder van de kinderen een kans van ten hoogste 50% op de ziekte.

autosomaal dominante overerving

de erfelijke aandoening / eigenschap is overgebracht door één ouder, ook al is het van de andere ouder verkregen desbetreffende genetische materiaal normaal

AVM

Arterioveneuze malformatie (AVM): misvorming van vaten: door afwezigheid van een normaal stelsel van haarvaten is de stroom van slagaderlijk naar aderlijk bloed abnormaal; kan bij verwijding tot een aneurysma leiden tussen arterie en vena

axon

van het cellichaam af geleidende lange zenuwceluitloper, vaak door myeline omgeven

axonen

de meestal langste uitloper van een zenuwcel die impulsen naar andere cellen geleidt.